Vrije Tuinen

Indien er een tuin vrij komt, zal dat kenbaar gemaakt worden op deze site. Leden hebben dan een week de tijd om zich te melden voor tuin ruil. Meldt zich niemand, dan komt de tuin vrij en worden kandidaat-leden opgeroepen in volgorde van de wachtlijst.

Kandidaatleden ontvangen een mail, meet de gegevens van de tuin, als er een vrijkomt,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellicht ten overvloede, tuinen mogen NIET vrij worden bezichtigd. Dit gebeurt alleen na een oproep van het bestuur en onder toezicht van een bestuurslid.