Vrije Tuinen

Indien er een tuin vrij komt, zal dat kenbaar gemaakt worden op deze site. Leden hebben dan een week de tijd om zich te melden voor tuin ruil. Meldt zich niemand, dan komt de tuin vrij en worden kandidaat-leden opgeroepen in volgorde van de wachtlijst.
.
Kandidaatleden ontvangen een mail, met de gegevens van de tuin, als er een vrijkomt. Ook zij hebben een week de tijd om te reageren. Zij ontvangen de datum waarop ze de tuin en het tuinhuis en kas kunnen bekijken. Daarna kunnen zij aangeven of ze de tuin willen overnemen. De tuin wordt toegewezen aan iemand die geïnteresseerd is. Ook dit gebeurt weer op volgorde van de wachtlijst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellicht ten overvloede, tuinen mogen NIET vrij worden bezichtigd. Dit gebeurt alleen na een oproep van het bestuur en onder toezicht van een bestuurslid.