Contributie en andere bedragen

                 

Jaar Contributies 2017

Leden:                                    Hele tuin                     Halve tuin

Grondhuur + OZB:                    €  164,60                      €   82,60

Bijdrage AVVN:                         €    25,40                      €   25,40

Verenigingscontributie:             €  125,00                      €  125,00

Totale contributie                   €  315,00                      €  233,00

 

 

Verwachte bijdrage donateur                 €   30,- per kalenderjaar

Contributie Aspirant-lid                          €   30,- per kalenderjaar (op basis van maand van aanmelding)

Tuinborgsom                                          € 100,-

Boete verzuim algemeen werk               €   75,-    per werkbeurt

Gebruik feesttent 8m x 4m                     €   50,-    per dag

Huur aanhanger                                      €   10,-    per dag tot 17 uur of €5,- per halve dag

Advertentie in verenigingsblad               €   36,50 voor 4 plaatsingen, per oppervlakte eenheid