Contributie en andere bedragen

Jaar Contributies 2022, leden:  Hele tuinHalve tuin
Grondhuur + OZB:€  166,92€   83,46
Bijdrage AVVN:€  26,75€  26,75
Verenigingscontributie:€  131,33€  131,33
Totale contributie
.
€  325,00  
.
€  241,54
.
Verwachte bijdrage donateur                 €   32,50per kalenderjaar
Contributie Aspirant-lid
(op basis van maand van aanmelding)
€   32,50per kalenderjaar
Tuinborgsom                                    € 100,-
Boete verzuim algemeen werk                   €   75,-per werkbeurt
Gebruik feesttent 8m x 4m                       €   50,-  per dag

Huur aanhanger tot 16 uur

€   20,-

per dag
08.00 – 16.00
of
aanhanger per halve dag
€. 12,50
08.00 – 12.00 of
12.00 – 16.00
Advertentie in verenigingsblad              
voor 4 plaatsingen, per oppervlakte eenheid
.
€   36,50
.
.
Maximumprijzen voor bebouwing op tuin:
Stenen tuinhuis.€. 3.600
Houten tuinhuis€. 3.200
Stenen / houten tuinhuis €  3.400
Kas groter dan 8 m2€  1.380
Kas kleiner dan 8 m2 €    920