Contributie en andere bedragen

                 

Jaar Contributies 2017

Leden:                                    Hele tuin                     Halve tuin

Grondhuur + OZB:                    €  164                         €   82,60

Bijdrage AVVN:                         €    25,40                    €   25,40

Verenigingscontributie:             €  125                         €  125

Totale contributie                   €  315,00                      €  233,00

.

Verwachte bijdrage donateur                 €   30,- per kalenderjaar

Contributie Aspirant-lid                          €   30,- per kalenderjaar (op basis van maand van aanmelding)

Tuinborgsom                                          € 100,-

Boete verzuim algemeen werk               €   75,-    per werkbeurt

Gebruik feesttent 8m x 4m                     €   50,-    per dag

Huur aanhanger                                      €   10,-    per dag tot 17 uur of €5,- per halve dag

Advertentie in verenigingsblad               €   36,50 voor 4 plaatsingen, per oppervlakte eenheid

.

Maximumprijzen voor bebouwing op tuin:

Stenen tuinhuis.                                   €. 3.600

Stenen / houten tuinhuis                      €  3.400

Houten tuinhuis                                    €. 3.200

Kas groter dan 8 m2                             €  1.380

Kas kleiner dan 8 m2                            €     920