Contributie en andere bedragen

Jaar Contributies 2023, leden:  Hele tuinHalve tuin
Grondhuur + OZB:€  186,40€   93,20
Bijdrage AVVN:€  29,80€  29,80
Verenigingscontributie:€  143,80€  143,80
Totale contributie
.
€  360,00  
.
€  266,80
.
Verwachte bijdrage donateur                 €   36,50per kalenderjaar
Contributie Aspirant-lid
(op basis van maand van aanmelding)
€   36,50per kalenderjaar
Tuinborgsom                                    € 100,-
Boete verzuim algemeen werk                   €   75,-per werkbeurt
Gebruik feesttent 8m x 4m                       €   50,-  per dag

Huur aanhanger tot 16 uur

€   20,-

per dag
08.00 – 16.00
of
aanhanger per halve dag
€. 12,50
08.00 – 12.00 of
12.00 – 16.00
Advertentie in verenigingsblad              
voor 4 plaatsingen, per oppervlakte eenheid
.
€   36,50
.
.
Maximumprijzen voor bebouwing op tuin:
Stenen tuinhuis. 20-24m2€. 3.600
Stenen tuinhuis. 12-20m2€. 3.000
Stenen tuinhuis. tot 12m2€. 2.500
Houten tuinhuis 20-24m2€. 3.200
Houten tuinhuis 12-20m2€. 2.600
Houten tuinhuis tot 12m2€. 2.000
Stenen / houten tuinhuis 20-24m2 €  3.400
Stenen / houten tuinhuis 12-20m2 €  2.800
Stenen / houten tuinhuis tot 12m2 €  2.000
Kas groter dan 8 m2€  1.380
Kas kleiner dan 8 m2 €    920
Zonnepanelen per stuk €    200
Accu per stuk €    200
omvormer per stuk €    200
Koude bak max 6m2 €    500
Waterpomp €    450
De totale waarde van de opstallen zal maximaal zijn: € 5.000