Verleden

De tuindersvereniging ZWN is opgericht in 1931, met als doel de arme bevolking van Haarlem-Noord de mogelijkheid te bieden zelf groente en fruit te telen. De stad kende grote armoede en een stijgende werkloosheid door de recessie. Met een stukje grond in bruikleen, konden velen gedeeltelijk in hun dagelijkse voedselbehoeften voorzien.

.

Door de gemeente werd een stuk grond van 1 hectare beschikbaar gesteld ten noorden van de Jan Gijzenkade bij de jeugdherberg. Binnen zeer korte tijd waren bijna alle 44 tuinen verhuurd voor een contributie van 12 gulden per jaar.

.

Na de oorlog breidde de stad zich snel uit. ZWN moest plaats maken voor het bouwplan Sinneveld. In 1951 verhuisde de tuindersvereniging naar het huidige complex aan de Slaperdijk. Velen gingen met tegenzin omdat ze de afstand te groot vonden. De ingang was toen nog gesitueerd aan de Slaperdijk. Pas in 1956 werd een ingang aan de zuidzijde gerealiseerd.

.

In 2006 werd het 75-jarige bestaan van ZWN op grootse wijze gevierd.