Bestuur

Voorzitter: Jan Levers
Secretaris:Martina van Zonderen
Penningmeester: Hugo Huneker
2e Penn.mstr+ICT:Jan Willem van Dalen
Bestuurslid: Nico de Bont (vz winkelcommissie) 
Bestuurslid:  Ab Manneart (vz bouwcommissie)
Bestuurslid:Gerard Soonius (vz tuincommissie)