Bestuur

Voorzitter: Jan Levers(demissionair)voorzitter@zwn-volkstuinen.nl
Secretaris:Martina van Zonderen(demissionair)secretaris@zwn-volkstuinen.nl
Penningmeester: Hugo Huneker(demissionair)penningmeester@zwn-volkstuinen.nl
2e Penn.mstr+ICT:Jan Willem van Dalenpenning2ict@zwn-volkstuinen.nl
Bestuurslid: Nico de Bont (vz winkelcommissie) (demissionair)winkelcie@zwn-volkstuinen.nl
Bestuurslid:  Bas Vermaat (vz bouwcommissie)bouwcie@zwn-volkstuinen.nl
Bestuurslid:Gerard Soonius (vz tuincommissie)tuincie@zwn-volkstuinen.nl